PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Position: 
Výzkumný pracovník (postdoktorand)
Phone: 
+420 210 310 571

Attached links

Curriculum vitae

Education: 

Ph.D. – Pedagogika (doktorské studium na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)

PhDr. – Speciální pedagogika (rigorózní řízení na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)

Field of specialisation: 
 • Sociologie vzdělávání
 • Speciální, obecná a sociální pedagogika
 • Inkluzivní vzdělávání
Teaching activities: 
Témata kvalifikačních prací:
 • Prekoncepce a miskoncepce společenskovědních fenoménů či konceptů (např. sociálně patologických jevů; religiozity; štěstí a dalších)
 • Postoje aktérů vzdělávacího procesu (např. učitelů, žáků apod.) k osobám s různými handicapy/postižením
 • Inkluzivní vzdělávání v současném pedagogickém diskursu
 • Hodnoty a jejich pojetí u znevýhodněných skupin populace
Členství v profesních organizacích a vědeckých týmech:
 • 01/2017 - 2018: Progres Q17 - Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)
 • 10/2013 - 2017: PRVOUK P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)
 • 03/2013 - dosud: Psychopedická společnost
 • 04/2012 - dosud: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
 • 04/2012 - dosud: Česká pedagogická společnost (ČPdS)
Univerzitní (fakultní) aktivity:
 • 04/2014 - 04/2016: Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 04/2014 - 04/2016: Člen stipendijní komise Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
 • Výzkumná stáž na University of Glasgow (School of Education), Skotsko (2016)
Biographic information: 

Vědecko-výzkumné projekty

 

 • 2019 - dosud Prekoncept štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže.
 • 2019 - dosud Český národní uzel European Social Survey (ESS-CZ) (reg. č. LM2015066).
 • 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika‘‘ (registrační číslo projektu: 16-17708S).
 • 2013 - 2015 Grantová agentura Univerzity Karlovy; hlavní řešitel výzkumného projektu: ,,Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol‘‘ (ev. č. 242213).
 • 2013 Grantová agentura Univerzity Karlovy; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti‘‘ (ev. č. 330411).
 • 2012 - 2013 Specifický výzkum na vysokých školách; spolupracovník v rámci řešení mezinárodního projektu: ,,Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace‘‘ (7AMB12SK040).

All publications

Monographs

Peer-reviewed journal articles

Articles with impact factor

Chapters in monograph

Papers published in conference proceedings