Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., zavedl vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Instituce vyloučila z možnosti využití vnitřního oznamovacího systému osoby, které pro společnost nevykonávají pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) uvedeného zákona. Podrobné informace ohledně oznamování najdou oprávnění oznamovatelé na intranetu instituce.“