Fotografie ze semináře, 17. září 2013

Mezinárodní migrace je selektivní proces na obou stranách. Přijímací země se s různým úspěchem snaží o kontrolu a řízení migračních toků. Zároveň je samotné rozhodnutí odjet do zahraničí souhrou objektivních a subjektivních důvodů na straně migrantů. Podle teorie pozitivní selekce migrantů jsou lidé migrující za hranice vlastního státu, když ne vysoce vzdělaní, tak určitě vysoce motivovaní, aby dosáhli ekonomického úspěchu. Pravděpodobně proto je ve většině zemí OECD, alespoň u první generací migrantů, výrazně vyšší podíl podnikatelů než v domácí populaci. Tento fenomén není zdaleka vždy možné vysvětlit tím, že by některá neregulována podnikání byla vlastně zastřeným zaměstnáním, která podléhají menší regulaci ze strany státu než tomu je například u pracovních povolení. Naopak, podnikání migrantů je často popisováno jako jeden ze způsobu řešení problému překvalifikovanosti, s nímž se tato část populace poměrně často potýká. V době globální ekonomické krize střední a drobné podnikání migrantů nabývá také další důležitý význam – snížení rizika jejich nezaměstnanosti.