Hledat

Akce
25. 3. 2015
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na tiskovou konferenci: Postoje české veřejnosti k působení žen v politice.
Akce
2. 11. 2017
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Projekt
Výzkum vztahu mezi rodinným životem a psychickým a fyzickým zdravím je jedním z velkých témat současné sociologické, demografické a epidemiologické literatury. Na jednu stranu vzbuzuje zájem otázka, jak rodinný stav a rodičovství ovlivňuje zdraví a chování jedince, na druhou stra...
Trvání projektu: 2011 - 2014
Aktualita
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
Akce
13. 9. 2006
5. října začíná další cyklus pravidelných seminářů SOU AV ČR
Aktualita
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006
Aktualita
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Natalie Simonová, Petr Soukup: Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context
Aktualita
čtvrtek 9. listopadu 2006 od 9:00 do 16:00 hodin
Akce
26. 2. 2008
dne 7. 4. 2008 od 9:30 do 16:30, v sídle Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206
Aktualita
Den otevřených dveří proběhl 9. listopadu 2006.
Akce
22. 9. 2008
23. září 2008 ve 14 hodin, Refektář Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2)
Aktualita
Prosincové číslo má podtitul "Gender: práce, soukromí, rodina a možnosti jejich kombinace" a články v něm obsažené se věnují genderu ve vztahu k práci, soukromému životu i jejich vzájemné kombinaci.
Aktualita
Soukromé je veřejné: gender, péče a veřejnost Editorka: Mgr. Alena Křížková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Aktualita
čtvrtek 8. listopadu 2007 od 9:00 do 16:00 hodin
Akce
22. 5. 2009
27. 5. 2009, 10:00–14:00, Jednací sál Senátu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1
Aktualita
Osu aktuálního čísla tvoří výběr z příspěvků přednesených zástupci oddělení Gender a sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., na konferenci "Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?“, která se konala 16. října 2007 v budově Akademie věd ČR.
Aktualita
Hlavním tématem tohoto čísla Sociowebu je propojení genderu, etnicity a migrace.
Aktualita
Jaké aspekty má rodičovství v akademické sféře? A jak posuzují vědkyně jejich kolegové?
Aktualita
Naše socioložka Lenka Formánková z oddělení Gender a sociologie hovořila o problematice zaměstnanosti žen v pořadu Den podle na ČRo Plus.

Stránky