Hledat

Publikace
Autoři: Poláková, Markéta
Aktualita
Oddělení Gender a sociologie vydalo první letošní číslo časopisu Gender/rovné příležitosti/výzkum.
Aktualita
GRV
Vyšlo nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum s tématem Tělo a tělesnost.
Akce
2. 11. 2017
Kniha získala ocenění BEST BOOK HELDT PRIZE 2017 in Slavic, Eastern European, Eurasian women's and gender studies.
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
Publikace
Autoři: Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)
Other Authors:Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva ŠolcováThis is a valuable, important and welcome contribution to international research and policy deba...
Publikace
Autoři: Formánková, Lenka, Maříková, Hana, Křížková, Alena, Volejníčková, Romana
The qualitative study is focused on the issue of equal access of women (and men) into managerial and decision-making positions in a social enterprise and conventional one in the Czech Republic. The results of the study reflect a lack of focus on gender equality, low sensitivity t...
Publikace
Autoři: Cidlinská, Kateřina
Recenze je věnována knize Lucie Jarkovské Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013, Praha: SLON), která je určena výzkumníkům i pedagogům, zejména základních škol - hlavním cílem publikace je přispět k rozvoji genderově...
Akce
17. 5. 2009
20. 5. 2009 ve 14 hod. v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Akce
10. 2. 2017
Srdečně Vás zveme na Výroční přednášku NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci které tento rok přivítáme Kateřinu Liškovou.
Publikace
Autoři: Vohlídalová, Marta, Maříková, Hana
This paper focuses on the practices and the construction of provider and carer roles in families after divorce or separation in which the parental couple has joint physical child ustody, examining...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
Ve státech střední a východní Evropy došlo v průběhu 90. let 20. století k výrazných změnám v reprodukčním chování mladých lidí, kteří začali (mimo jiné také) odkládat rodičovství do pozdějšího věku. V kapitole jsou shrnuty základní kontury aktuální vědecké debaty o poklesu plodn...

Stránky