Hledat

Aktualita
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006
Oddělení
Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender a výzkum...
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Aktualita
V tomto čísle SOCIOwebu se zaměřujeme na reflexi vybraných proměn životních drah a přechodových událostí.
Aktualita
Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Aktualita
Časopis vychází od roku 2000, a od roku 2007 je recenzovaný.
Projekt
Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace, prohlubující se evropské integrace...
Trvání projektu: 2004 - 2006
Akce
15. 3. 2006
v úterý 21. března 2006 od 18:00 hod, v hlavní budově Akademie věd ČR.
Projekt
Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální podmínky a souvislosti těchto proc...
Trvání projektu: 2006 - 2008
Akce
13. 9. 2006
5. října začíná další cyklus pravidelných seminářů SOU AV ČR
Akce
25. 4. 2007
Mezinárodní konference se uskuteční 13. a 14. září 2007 v Praze na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Akce
22. 3. 2011
20. - 21. 10. 2011 v Akademickém konferenčním centru v Praze
Akce
11. 10. 2011
Workshop se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Praha 1, Jilská 4a, 14. – 15. října 2011.
Projekt
Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se dále zaměřil na psychologick...
Trvání projektu: 2001 - 2004
Aktualita
Tématické zaměření aktualního čísla je na širší otázky globálního charakteru.
Aktualita
vernisáž: pátek 9. 3. 2012 od 18:00, výstava potrvá do 27. 5. 2012
Aktualita
Ročník 8, číslo 1/2007 - Genderové aspekty multikulturní reality
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Aktualita
Sociální hnutí, kolektivní akce a protest

Stránky