Hledat

Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Wage and income surveys from 1989 to 1999 reveal the extent of changes in the inequality of earnings in the Czech Republic and the main components of the new income disparities. The author first examines the increasing differences and the decreasing weight of demographic characte...
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Publikace
Autoři: Křížková, Alena, Mrčela-Kanjuo, Aleksandra, Nagy, Beata
V tem članku analiziramo podobnosti in razlike v postsocialističnem obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k EU (2000–2005) v treh državah s stališča enakosti spolov na trgih delovne sile. Predpostavka naše analize je, da je stopnja enakost...
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Publikace
Autoři: Pfeiferová, Štěpánka
Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu osamělých pracujících matek a z kvantitativních dat z reprezentativního výzkumu Proměny 2005. Analyzuje bariéry, se kterými se osamělé matky setkávají na pracovním trhu v ČR.
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
The beginning of the economic transition in all post-communist countries has caused a number of social problems. First, price liberalization has led to a general decrease in the purchasing power of incomes and thus has made an increasing part of the population vulnerable to pover...
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Wage and income surveys are used to display changes in inequality of earnings and main factors of disparities. In the first part, increasing disparities in the Czech Republic and the decreasing weight of demographic characteristics in wage determination are observed. In the secon...
Publikace
Autoři: Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Martina Mikeszová, Petr Sunega
Cílem článku je analýza faktorů v pozadí nízké finanční dostupnosti bydlení vlastnického bydlení v Praze, resp. vysokých cen bytů v Praze. Zkoumán byl vliv regionálních ekonomických diferencí a vysoké preference po vlastnickém bydlení.The aim of the article is the analysis of und...
Publikace
Autoři: Mitchell, Eva
Kapitola nahlíží na problematiku slaďování péče o děti a pracovních povinností z pohledu rodinného rozpočtu a snaží se odpovědět na otázky, zda česká rodinná politika ve srovnání s ostatními evropskými systémy napomáhá sdílení péče o malé děti oběma rodiči, jaký zásah do rozpočtu...
Publikace
Autoři: Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond
S využitím dat z České republiky v letech 1998, 2002 a 2004 zkoumáme, zda zavedení legislativních opatření pro genderovou rovnost spojené se vstupem do Evropské unie mělo významný efekt na genderové mzdové rozdíly. Hlavním závěrem naší analýzy je, že platová diskriminac...
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Publikace
Autoři: Kalousová, Pavlína
abstrakt
Publikace
Autoři: Červenka, Jan, Milan Tuček
Stať dokumentuje reálný postup příjmové a majetkové diferenciace v transformačním období a zároveň se zabývá subjektivním vnímáním příjmových nerovností uvnitř české společnosti.
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Článek je zaměřen na zmapování změn, které proběhly v průběhu transformace české společnosti v 90. letech v oblasti pracovních pozic žen a individuálních faktorů, jež tyto pozice ovlivňují. Hlavními faktory ovlivňujícími pozici českých žen na pracovním trhu jsou ekonomické reform...

Stránky