Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor za použití historických a sociologických metod analyzuje situaci náboženství v moderní české společnosti a srovnává ji s náboženskými procesy probíhajícími v dalších evropských zemích.Běžně se hovoří o tom, že Češi jsou „nejateističtějším národem“, což se zdají...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor se v článku zaměřuje na různá teoretické a metodické přístupy současné sociologie náboženství, rozlišuje především dvě paradigmata, 1. teorii racionální (náboženské) volby, reprezentovanou R. Starkem, a humanistický přístup v podání P. L. Bergera. Autor hodnotí jejich přípa...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R., Martina Hornofová, Martin Jakoubek
Článek se věnuje banátským a bulharským Čechům, kteří po 2. světové válce reemigrovali do českého pohraničí. Jejich specifická religiosita, jíž byly věnovány předchozí tři části studie, přitom zůstala zachována a ve vztahu k převážně ateistickému okolnímu českému prostředí působi...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R. a kol.
Náboženství v 19. století je prvním pokusem o zmapování sociálního a kulturního působení českých církví (v zemském smyslu) v celém „dlouhém 19. století. Domácí i zahraniční výzkumy dnes již jednoznačně ukazují, že nevystačíme s apriorní představou sekularizac...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Aktualita
Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do di...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Aktualita
Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity.
Akce
23. 9. 2009
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve na seminář   Martin Vávra, Dana Hamplová Náboženství a in/tolerance - Vliv různých forem religiozity na vytváření symbolických hranic. Seminář se koná ve čtvrtek 1. října 2009 v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti č. 207...
Projekt
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji.
Trvání projektu: 2008 - 2010
Akce
1. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Týden vědy a techniky AV ČR
Sociologický ústav na letošním Týdnu vědy a techniky AV ČR nabídne nabídne řadu tématických přednášek našich vědkyň a vědců. Tématem letošního ročníku TVT je Dotkni se vědy. Akce proběhne ve dnech 1.–15. 11. 2014.
Projekt
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796  Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Anotace projektu:
Trvání projektu: 2017 - 2020
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří (ed.)
Kniha se zaměřuje na demografické a socioekonomické chování jedinců a domácností v České republice po roce 1989, které porovnává se situací v dalších zemích EU, v prvé řadě zemích středovýchodní Evropy. Pojednávané oblasti zahrnují formování rodiny a životní trajektorie, rozdíly...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie analyzuje charakter a zdroje současné nejprodávanější duchovní literatury a jejích čtenářů v České republice. Zároveň přináší případovou studii pražského duchovního knihkupectví, které je srovnáváno s pěti dalšími českými prodejnami tohoto typu a s výsledky podobně zaměřen...

Stránky