Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor ukazuje, že pohřební rituály v českých zemích v 18. a 19. století byly úzce spojené se svými sociálními implikacemi, které zahrnovaly dokonce i násilné manifestace osobní konfesionality. Tyto procesy během 19. století vymizely v důsledku modernizace a dezeklesializace české...
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga, Zdeněk R. Nešpor
Česká republika je všeobecně známa jako nejméně náboženská země na světě a většina Čechů je na tuto skutečnost hrdá. Podle autorů jsou však Češi spíše mimo církve než ateisté, s různými formami moderní spirituality New Age, které stále více získávají na popularitě. Navíc jejich p...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Recenzní stať analyzující tři aktuální příspěvky k sociologii náboženství napsané evropskými autory a podávající obecný přehled různých verzí evropských vědeckých přístupů k náboženství, mimo jiné ve srovnání se stavem americké sociologie náboženství. 
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie diskutuje přítomnost významného teologického tématu 18. a 19. století v heterodoxním lidovém náboženském hnutí na českomoravském pomezí, zároveň seznamuje s tímto hnutím a aktuálním stavem jeho výzkumu.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The author examines both "old" and "new" church religiom, "alternative" spiritual outlets, and the religious attitudes of the general population in the Czech Republic presenting sociological surwey data and etnographical research.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí k...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie se pokouší vyplnit mezeru ve znalosti této oblasti; analyzuje téma se zvláštním ohledem na hodnotu z hlediska kultury, symbolická zobrazení a socioekonomické instituce. Vzhledem k neexistujícímu empirickému výzkumu, kromě kvantitativních výzkumů a sčítání lidu, autor pracu...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie podává komparativní analýzu současné české zbožnosti v souvislosti s pozdně moderními náboženskými procesy západní Evropy; zhodnocena je i role implicitní religiozity a funkčních ekvivalentů náboženství.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Článek analyzuje významný zdroj a konstitutivní součást lidové kultury v "dlouhém" 19. století, různé kalandáře protestantských církví fungujících v českých zemích.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor charakterizuje současnou českou sociologii náboženství, pro níž je sice typická účast na mezinárodních kvantitativních výzkumech i vlastní výzkumy tohoto typu, avšak v níž až na výjimky absentují kvalitativní výzkumy. Ukazuje historické a institucionální příčiny tohoto stav...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
V článku autor (1.) shrnuje základní teoretické a historické zdroje umožňující zkoumání vzájemných vazeb mezi rodinou a náboženským životem, a (2.) ukazuje jejich transformaci v České republice po roce 1989 prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů ISSP 1998 a ISSP 2008....
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Vědecká edice studie českého exilového antropologa o náboženských aspektech marxismu s rozsáhlým úvodem analyzujícím život a dílo autora. 
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie diskutuje přítomnost významného teologického tématu 18. a 19. století v heterodoxním lidovém náboženském hnutí na českomoravském pomezí, zároveň seznamuje s tímto hnutím a aktuálním stavem jeho výzkumu.
Publikace
Autoři: Šimon, Martin
The article focuses on Czech/German ethnic boundary from former interwar Czechoslovakia and its persistence (or transience) in electoral behaviour in selected post-1989 elections. In the analytical part of the article links between populations in regions and electoral r...

Stránky