Hledat

Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana, Víznerová, Hana
Publikace
Autoři: Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Jiří Večerník, František Matyáš
Náplní studie analýza vlivu právního důvodu užívání bydlení na faktickou a zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za pracovními příležitostmi a zhodnocení váhy vlivu právního důvodu užívání bydlení na zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za prac. příleži...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Křížková, Alena, Maříková, Hana, Dudová, Radka
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Cílem textu je představit hlavní charakteristiky ženské pozice na trhu práce ve srovnání s muži v jejích nejdůležitějších aspektech a zároveň ukázat reflexi této pozice v postojích žen i mužů. 
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Článek se zabývá genderovými nerovnostmi na trhu práce v České republice: platovými rozdíly ve mzdách mužů a žen, možnostmi kariérového vzestupu atd. Jsou zde zmíněny teorie diskriminace žen na trhu práce.
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Text se zaměřuje na analýzu prožívání nezaměstnanosti a procesu hledání práce dvou kategorií žen: absolventek vysokoškolského studia a žen po rodičovské dovolené. 
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Kapitola pojednává o základních institucionálních opatřeních umožňujících sladění práce a rodiny v ČR, jejich legislativním rámci, a zaměřuje se na jejich dodržování (resp. porušování) v různých typech organizací a firem. Jsou zde zmíněny požadavky pracuj...
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Studie na jedné straně ukazuje diskriminaci a nerovnosti pozice žen manažerek ve srvonání s dalšími skupinami žen na základě statistických ukazatelů, na druhé straně popisuje možné strtegie, jak se s genderovým konfliktem rodinných a pracovních rolí manažerky...
Publikace
Autoři: Čermáková, Marie, Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela, Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Publikace
Autoři: Křížková, Alena, Hašková, Hana, Dudová, Radka, Uhde, Zuzana, Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Publikace
Autoři: Vohlídalová, Marta
Text se zaměřuje na genderové nerovnosti v oblasti participace na domácích pracích a péči o děti, případně další členy rodiny v ČR. Sleduje, jakým způsobem se tyto nerovnosti proměnily zhruba od poloviny 90. let a klade si otázku, jaké faktory v současnosti ovlivňují dobu, kterou...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Linková, Marcela
V kapitole se autorka věnuje formách flexibility práce (kvantitativní flexibilita se týká uspořádání pracovní doba, kvalitativní flexibilita se týká kvality a organizace práce) a jejich genderovými aspekty a dopadem na možnost harmonizace práce...
Akce
6. 9. 2007
dne 16. 10. 2007 od 10 do 17 hodin v sídle Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206

Stránky