Hledat

Publikace
Autoři: Kostelecký, Tomáš
Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, a...
Publikace
Autoři: Kostelecký, Tomáš
V článku jsou studovány důsledky navrhovaných změn volebního zákona. K modelovánímožných volebních výsledků ve smyslu počtu získaných křesel jsou využity parametry navrhované změny, data z výzkumů volebních preferencí a odhad volebních preferencí z minulých voleb. 
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Jaroslav Hudeček
Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Publikace se snaží podat empiricky podloženou a vědecky fundovanou výpověď o proměnách politicko-právního institucionálního rámce České republiky, o existujících institucionálních strukturách prostředkování zájmů, o faktorech, které ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a formo...
Publikace
Autoři: Seidlová, Adéla, Jan Červenka, Daniel Kunštát
Stať prezentuje data z výzkumu uskutečněného v rámci programu The Comparative Study of Electoral Systems vztahující se k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2002.
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, zdenka Mansfeldová
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die innenpolitische Situation der Tschechischen Republik nach Teilung der Föderation. Das Jahr 1993 war von der Suche nach nationaler Identität im neuen selbständigen Staat gekennzeichnet. Die Verhandlungen über die gegenseitigen...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček
Tato kapitola zkoumá vliv evropské integrace na politické strany, stranický systém a volební chování českých občanů. Evropeizaci chápe jako vnější faktor, který se objevuje tehdy, když cokoli v domácím politickém systému je ovlivněno něčím z evropského; tento vliv může být přímý...
Publikace
Autoři: Vlachová, Klára
Publikace
Autoři: Van der Veen, Robert, Lukáš Linek
Publikace analyzuje volby do Evropského parlamentu v roce 2004 z různých úhlů a zahrnuje celkem 15 studií. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje postojům voličů, stran a jejich vzájemnému vztahu, druhá se zaměřuje na volební chování, především volební účast a...
Publikace
Autoři: Vlachová, Klára
Publikace
Autoři: Čermák, Daniel
V tomto článku jsou prezentovány některá zjištění o vývoji důvěry v politické instituce (vláda, Poslanecká sněmovna a Senát) v ČR mezi roky 1997 a 2009. Analýzy se soustředí na dvě ústřední témata. Prvním z nich je popis a srovnání časových řad vývoj...
Publikace
Autoři: Smith, Michael L., Petr Matějů
Tento článek se soustředil na proměny třídního hlasování v České republice s použitím nejlepších dostupných dat a analytických metod běžných v mezinárodní literatuře. Oproti této literatuře jsme prokázali posilování efektu třídní příslušnosti na hlasování ve volbách. Zatímco ve v...
Publikace
Autoři: Vajdová, Zdenka
Obsahové analýze byly podrobeny volební programy parlamentních politických stran a prohlášení vlády z roku 2006. V dokumentech se hledala vybraná klíčová slova jako spolupráce, důvěra, soudržnost apod., která poukazují na respekt k principům demokratického spravování společnosti...
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová

Stránky