Pracovní zařazení: 
postdoktorandka

Životopis

Vzdělání: 

2018                         Rigorózní řízení (Ústav religionistiky, FF MU)

2011 – 2017             Doktorský titul (Ústav religionistiky, FF MU)

Téma závěrečné práce: „Sdílené biografie aranžovaných manželství v Církvi sjednocení.“

2009 – 2011             Magisterský t. (Ústav religionistiky, FF MU )

Téma závěrečné práce: „Odpadlictví od Církve sjednocení v optice individualizované religiozity.“                       

 2006 – 2009            Bakalářský t. (Ústav religionistiky, FF MU)

Téma závěrečné práce: „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.“                           

Zaměření: 

postdoktorandský projekt: "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" (2018-2020)

současná religiozita, nová náboženská hnutí, (de)konverze, podoby náboženstí a spirituality v ČR, instituce kaplanství

Pedagogická činnost: 

 od 2018               Pedagogická fakulta UK

Základy sociologie I, Základy sociologie II, vedení diplomových a bakalářských prací

od 2016                 Masarykova univerzita, Brno

celouniverzitní kurz Náboženství a násilí (téma „Sekty“ a „destruktivní kulty“)

2015 – 2016           Ústav religionistiky, FF MU Brno

Rodina ve věku nejistoty: Religionistická kvalitativní dílna

2013 – 2014           Ústav religionistiky, FF MU Brno

Církev sjednocení

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2012 – 2013             University of Nevada, Reno, NV, USA

Fulbright Program (Visiting Researcher)

2007 – 2008             Universität Leipzig, Lipsko, Německo

Erasmus

                          

Medailonek: 

Andrea Beláňová absolvovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univrzity. V současnosti je postdoktorandkou na Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně se zabývá prolínáním náboženských a sekulárních diskurzů, náboženstvím ve věznicích a institucí kaplanství.

 

 

 

Všechny publikace