Ing. František Kučera

Pracovní zařazení: 
THP pracovník - správce budovy