Mgr. Kateřina Cidlinská

Pracovní zařazení: 
doktorandka
Telefon: 
210 310 322

Životopis

Vzdělání: 
  • 2010, Mgr., Genderová studia, FHS UK
  • 2006, Bc., Humanitní studia, FHS UK
Zaměření: 
  • In 2010 she finished her Masters in Gender Studies at the Faculty of Humanities at Charles University in Prague where she was dedicated to the study of state gender policy, social policy and family policy. In January 2009 she joined the NKC where she is in charge of the communication activities and of the mentoring program for high school female students interested in university studies of technical and natural sciences and engineering.
Medailonek: 

V roce 2010 ukončila magisterské studium oboru genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde byly hlavním předmětem jejího zájmu státní politika rovných příležitostí žen a mužů, její institucionální zajištění, a sociální a rodinná politika. V současné době je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá tematikou ustavování akademické dráhy a kariérního plánování se specifickým zaměřením na fenomén odcházení vědkyň a vědců z akademické vědy.  Od roku 2009 je členkou Národního kontaktního centra - ženy a věda. Je koordinátorkou mentoringového programu pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření.

Všechny publikace

popularizační články

impaktované články

recenzované články

jiné publikace

odborné knihy / monografie

recenze publikací

kapitoly v knize / monografii

nerecenzované články