Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
603 382 246, 210 310 323
Interní linka: 
323

Životopis

Vzdělání: 

8/2014 FSS MU Brno Ph.D. - Sociální politika

6/2009 FSS MU Brno Mgr. - Psychologie

6/2007 FSS MU Brno Mgr. -  Sociální politika a sociální práce

Zaměření: 
 • analýza trhu práce a sociální politiky v národním a mezinárodním kontextu
 • nová sociální rizika a distribuce rizik v průběhu životního cyklu
 • gender, genderová identita a aktérství
 • nové formy partnerství, living apart together
 • biografické a narativní výzkumné metody
Pedagogická činnost: 

VPL457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • ECPR Winter school, University of Vienna, 14.-31.2. 2014 Vienna, Austria
 • Research stay, Mirovni inštitut/Peace Institut, 5. 1. – 5. 4. 2012, Lublaň, Slovinsko
 • Tom Wengraf, kurz Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM), 6. - 14. 10 2011, Londýn, Velká Británie.
 • RECWOWE doctoral exchange stay, 7. – 19. 11. 2010, Germany, University of Hamburg.
 • ECPR Summer School in Methods and Techniques. 30. 7. – 14. 8. 2010, University of Ljubljana, Slovenia.
 • Research fellowship, 1.1. – 31.5. 2010, Faculty of Social Sciences (FDV) University of Ljubljana, Slovenia.
 • EDACwowe PhD workshop, Multi-Level Approaches to the Analysis of Work, Care and Welfare. 22. – 25.2. 2010, Utrecht University,  Netherlands.
 • ESPAnet ITALIA Summer School, 13 - 21. 8. 2009, 2009University of Florence, Italy .
 • COST Action A34 Summer School, 9 -13. 7. 2009, University of Sassari, Italy.
 • Master of the European Social Policy Analysis, 9/2004 - 9/2005,  University of Turku, Finland and University of Ljubliana, Slovenia.

 

Medailonek: 
 • 2009 - Britska sociologcka asociace - členka
 • 2011 - Masarykova česka sociologicka společnost - členka
 • 2010 - spolek pro Kritickou analyzu - členka

Referáty na mezinárodních konferencích

 • Formánková, L. 2013. How work-family policies shape work-life reconciliation practices in everyday lives of female professionals in Slovenia and the Czech Republic. ESPAnet Conference Poznaň, Polsko, 5. - 7. 9. 2013.
 • Formánková, L. 2013. How work-family policies shape work-life reconciliation practices in everyday lives of female professionals in Slovenia and the Czech Republic. 11th ESA Conference: Crisis, Critique and Change, Turín, Itálie, 28. - 31. 8. 2013.
 • Formánková, L. 2012. Subjective reflections of risks and uncertainties on the labour market in connection to motherhood. EUSOC seminar, Telč, Česká republika, 11. – 14. listopadu 2012.
 • Formánková, L. 2011. The attitudes of line managers to implementation of flexibility in the workplace. Diversity as a Challenge. VUT Brno, 3. 6. 2011.
 • Formánková, L., I. Dobrotić. 2011. Mothers of institutions? How women work and care in Slovenia and Czech Republic. 4th Community, Work and Family Conference: Actors, structures and theories. Univerzita Tampere, Finsko, 19-21.5. 2011.
 • Formánková, L. 2011. The value of work and gender normativity in the early working paths of Czech women. BSA Annual Conference 2011: 60 years of sociology. London School of Economics, Londýn, Velká Británie, 6-8 .4. 2011.
 • Formánková L. 2010. Care arrangements and female professional biographies in the Czech Republic, 2nd Equal is not enough' Conference: Challenging differences and inequalities in contemporary societies, Antwerp, Belgium, 1 - 3. 12. 2010.
 • Formánková, L. 2011. The value of work and gender normativity in the early working paths of Czech women. BSA Annual Conference 2011: 60 years of sociology. London School of Economics, Londýn, Velká Británie, 6-8 .4. 2011.
 • Formánková, L., I. Dobrotić, 2011. Mothers of institutions? How women work and care in Slovenia and Czech Republic. 4th Community, Work and Family Conference: Actors, structures and theories. Univerzita Tampere, Finsko, 19-21.5. 2011.
 • Formánková, L. 2011. The attitudes of line managers to implementation of flexibility in the workplace. Diversity as a Challenge. VUT Brno, Česká republika, 3. 6. 2011.
 • Formánková L. 2010. The value of work and gender normativity in early working paths of women. Value of Work Conference, Prague, Czech Republic, 6 - 8.11.2010.
 • Formánková L. 2010 Profesional biographies of women as a mirror of work and family balance options in Slovenia and the Czech Republic. BSA Annual Conference 2010: Inequalities and Social Justice, Glasgow, United Kingdom, 7 - 9 .5. 2010.
 • Formánková L. 2010. Flexibility trap – the role of flexible working arrangements in a corporate environment. Work, Employment and Society Conference, Brighton, United Kigdom 7 - 9 . 10. 2010.

Referáty na domácích konferencích

 • Křížková, A, Formánková, L. 2014. Řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, SOU AV ČR, Praha, 11. 6. 2014.
 • Formánková, L., A. Křížková. 2014 Spolu, i když zvlášť - partnerství bez kohabitace v České republice. Odborný seminář SOÚ AV ČR. Praha, 27. 3. 2014.
 • Formánková, L., Křížková, A. 2013. Soužití spolu každý zvlášť v České Republice, Proměny partnerství v současné české společnosti, Praha, 6. 12. 2013.
 • Formánková, L., Křížková, A. 2013. Soužití spolu každý zvlášť v České Republice, Sexuality VII: Gender, rodina, rodičovství – scénáře udržitelné reprodukce, Bratislava, 8. – 9. 10. 2013.
 • Formánková, L. 2011. Biograficko-narativní metoda v mezinárodním komparativním výzkumu - prostupné hranice individuální a kolektivní zkušenosti. 2. Konference českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici. FSS MU, Brno, 3.-4.11. 2011. http://www.fhs.cuni.cz/gender/konference/pages/home.php.
 • Křížková, A., L. Formánková. 2011. Pracovní dráhy žen a mužů v době ekonomické krize. Konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Sociologický ústav AV ČR, Akademie věd ČR, Praha, 20.-21.10. 2011 http://www.soc.cas.cz/zivotni-drahy/.
 • Křížkova, A., Formánková, L. 2011. Pracovní dráhy žen a mužů v době ekonomické krize.Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Praha 20-21.11.2011.
 • Křížkova, A., Formánková, L. 2011. Pracovní dráhy žen a mužů v době ekonomické krize.Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Praha 20-21.11.2011.

Všechny publikace

recenzované články

impaktované články

odborné knihy / monografie

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii

popularizační články