PhDr. Markéta Horpeniaková, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorandka/vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 235
Interní linka: 
235

Životopis

Vzdělání: 
  • 2011, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie), disertační práce: Gender, identita kultura
  • 2007, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie), diplomová práce: Mužský a ženský princip v transkulturní perspektivě
Zaměření: 
  • sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury
  • uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí
  • analýza volebního chování
  • problematika genderu a kultury
  • vliv médií a nových technologií na formování genderové identity
Pedagogická činnost: 

2012 - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie) - vyučovaný předmět: Gender, antropologie, kultura

Všechny publikace

impaktované články

recenzované články

odborné knihy / monografie

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii