JUDr. Michal Illner

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 
 • 1968, JUDr. Právnická fakulta UK Praha
Zaměření: 
 • Prostorové aspekty společenského vývoje, sociologie sídel, lokální a regionální politika.
Pedagogická činnost: 
 • Od 1992, Fakulta sociálních věd UK, Praha
 • Od 1990, Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 1967, Zentralarchiv fuer Empirische Sozialforschung, Kolín nad Rýnem, Německo
 • 1969-1970, Bureau of Applied Social Research, New York City, USA
Medailonek: 
 • - Masarykova česká sociologická společnost, od 1966
 • - Česká demografická společnost, od 1974
 • - Polskie Towarzystwo Socjologiczne, od 1997
 • - International Sociological Association, od 1990
 • - European Urban Research Association, od 2001
 • - IPSA Research Committee 05 Comparative Studies of Local Government and Politics, od 1994
 • - Standing Committee for the Social Sciences, European Science Foundation, od 1999
 • - Redakční rada Sociologického časopisu, od 1991
 • Vědecká rada AV ČR, od 2001
 • Podoborová komise sociologie GA ČR, od 2001a další rady a komise
 • Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK
 • Vědecká rada MZV ČR
 • Česká statistická rada
 • Vědecká rada ministerstva životního prostředí ČR

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

impaktované články

odborné knihy / monografie

recenzované články

nerecenzované články