PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
+420 210 310 238
Interní linka: 
238

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 

2014      PhDr., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

2010-2014      Ph.D., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

2005-2010      Mgr., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

Zaměření: 

komparativní mezinárodní výzkumy, metodologie kvantitativního výzkumu, hodnotové orientace, lidský kapitál, sociální a vzdělanostní nerovnosti

Pedagogická činnost: 

2015/2016 - Analýza kvantitativních dat I a II, Quantitative Data Analysis I a II; Fakulta humanitních studií, Katedra historické sociologie

2012 až současnosti - Analýza marketingových a sociologických dat, Teorie a výzkum veřejného mínění, Úvod do sociologie, Úvod do sociologického výzkumu; Vysoká škola finanční a správní

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

10/2011- 11th ESS Training Course: Multilevel Modeling for Comparative Research (Bart Meuleman); Ljubljana, Slovinsko

8/2010 - 9th ESS Training Course: Controlling for measurement error and construct equivalence concepts in cross-nation research: used methodologies and examples from ESS (Jaak Billiet); Ljubljana, Slovinsko

Medailonek: 

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D. completed her doctoral studies in Sociology at the Faculty of Philosophy of Charles University in Prague in 2014. Since 2012 she has been an Assistant of Professor at the Faculty of Economic Studies of the University of Finance and Administration and at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague specializing in quantitative data analyses and sociological research methods. Her research interests are comparative research methodology, social and educational inequalities, human capital and human values. She published her articles in the impacted academic journals. She is the author of the monograph Comparability of Attitudinal Scales in Comparative Research (2015) and co-editor of the collective monograph The Confrontation of Values in Late Modernity: The Czech Republic and Hlučín Region in the European Context (2016). She also participated in the two other collective monographs.

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

impaktované články

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

kapitoly v konferenčním sborníku

recenze publikací