Mgr. Timea Crofony

Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ

Životopis

Vzdělání: 

 

  • 2018 -nyní, Genderová studia, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
  • 2018 - 2019, Kompletní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • 2008 - 2013 Mgr., Právo a právní věda, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Zaměření: 

V roce 2013 dokončila magisterský studijní program na Právnické fakultě UK a po studijích působila ve veřejné správě, advokacii (se zaměřením na trestní právo, rodinné právo a domácí násilí) a na vysoké škole jako právnička, metodička spolupráce s aplikační sférou a koordinátorka genderové rovnosti. V současnosti studuje Genderová studia na FHS UK a dokončuje Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA). Členkou NKC - gender a věda je od roku 2019, kde se soustředí na kulturní a institucionální změnu ve vysokém školství a výzkumných organizacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE.

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • 7/2019 University of Haifa: Intensive Hebrew Summer Program
  • 6/2019 Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem (staff mobility)
  • 8/2018 Centrum pro transfer technologií, Masarykova Univerzita, pracovní stáž
  • 5/2018 National College of art and Design, Dublin (staff mobility)
  • 11/2016 College D´Art and De Design Marseille- Méditerranée, Marseille (staff mobility)