Mgr. Zdeněk Sloboda

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
odborný pracovník VŠ
Telefon: 
210 310 323
Interní linka: 
323

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 

Probíhající

 • od 2008, Dr.phil., Universität Leipzig - mediální a komunikační studia (specializace mediální pedagogika)
 • od 2016, Ph.D., FHS UK v Praze - studium občanské společnosti

Ukončené

 • 2005, Mgr., FSV Univerzity Karlovy v Praze - mediální studia
 • 2003, Bc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - žurnalistika
Zaměření: 

oblast sociálněvědních studií sexualit a genderu

 • aktivismus a sociální hnutí
 • sexuální občanství
 • rodičovství a partnerství
 • dospívání, socializace a sexualita v kontextu školy
 • maskulinity (a mj. sport)

oblast mediálních studií

 • mediální reprezentace (mj. genderu a sexualit)
 • mediální gramotnost a socializace
 • teorie médií
Pedagogická činnost: 
 • na FF UP (od 2010) kurzy: Základy sociologie, Kvalitativní metody výzkumu médií, Základy sociologie sportu, Metodika mediální výchovy, Mužská studia, Feministická kritika médií, Společenskovědní paradigmata
 • na FES VŠFS (od 2011 - 2019) kurzy: Sociologie makretingové komunikace, Analýza mediálních a sociálních dat, Sociological Research in Marketing Use, Social Theories of Modern Society
 • na FF ZČU (2011 - 2017) kurzy: Mediální gramotnost a socializace, Teorie masové komunikace II, Sociologie sexuality a genderu
 • na FSV UK (2006 - 2012) kurz Sexualita a genderové identity
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2006 - 2007, Universität Leipzig, 10měsíční výzkumné stipendium (DAAD)
 • 2010 - 2011, Universität Leipzig, roční doktorandské stipendium (Česko-německý Fond budoucnosti)
 • 05/2013, Uniwersytet Lodzki, týdenní mobilita akademických pracovníků (Erasmus)
 • 2017, Universität Leipzig, roční stipendium pro akademiky/akademičky vracející se z rodičovské dovolené (Spolková země Sasko)

 

Medailonek: 
 • Člen redakční rady časopisu Gender a výzkum (dříve Gender, rovné příležitosti, výzkum) (od 2013).
 • Člen organizačního výboru mezinárodní odborné konference Sexuality (od 2011).
 • Předseda Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (od 2011 člen, od 2015 předseda).
 • Člen Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při FF UP v Olomouci (od 2012).
 • Člen České sociologické společnosti (od 2018).
 • Člen Genderové expertní komory ČR z.s. (od 2015).
 • Člen evropských organizací ECREA, ESA a ECPR.
 • Zakladatel a člen Asociace pro mediální pedagogiku z.s. (od 2006).
 • Zakladatel a člen Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (od 2011)