odborná kniha / monografie
Tupá, Barbora, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Kateřina Šaldová

A Room of One's Own: 10 Views