jiná publikace
Tuček, Milan, Lumír Gatnar, Jindřich Krejčí. 2000. „Posouzení výzkumu čtenosti v rámci multimediálního výzkumu sledovanosti médií Media projekt 2000.“ Zpráva pro Sdružení komunikačních a mediálních organizací SKMO. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Sdílejte tuto stránku