jiná publikace
Hašková, Hana. 2008. „Denní péče o předškolní děti v kontextu aktuálních politických reforem.“ Socioweb.

V článku analyzuji současné legislativní změny v rámci rodinné politiky a jejich dopad na využívání zařízení péče o děti v ČR. Důraz je položen na zhodnocení prostorové, časové a finanční dostupnosti a kvality veřejných i soukromých jeslí a mateřských škol, využívání placených chův a mezirodičovské pomoci.

Sdílejte tuto stránku