jiná publikace
Hašková, Hana, Křížková, Alena

Průzkum veřejného mínění o postavení mužů a žen na trhu práce