jiná publikace
Červinková, Alice, Hašková, Hana, Kolářová, Marta, Linková, Marcela, Moravcová-Smetáčková, Irena, Šaldová, Kateřina. 2002. „Analýza současné situace v rovnosti žena mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT.“ Praha : Sociologický ústav AV ČR. (Výzkumná zpráva pro MPSV ČR)

Left

Sdílejte tuto stránku