kapitola v konferenčním sborníku
Hašková, Hana. 2004. „Měnící se názory na role mužů a žen v české společnosti na přelomu tisíciletí.“ Pp. 158-168 in J. Darulová, K. Koštialová (eds). Sféry ženy: Sociológia, etnológia, história. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-8055-999-6.

Článek informuje o změně postojů českých mužů a žen k genderovým rolím, a to sice z perspektivy mezinárodních longitudinálních výzkumů. Ukázalo se, že názory české populace odpovídají v daném ohledu názorům občanů zemí bývalého východoevropského bloku, který je specifický konzervativním přístupem k genderovým rolím. Dále se ukázalo, že během 90. let 20. století došlo v ČR k posunu k liberálnějším postojům k genderovým rolím.

 

Sdílejte tuto stránku