popularizační článek
Hašková, Hana, Křížková, Alena

Seminář Profese ženy a rodinné soužití očima žen a mužů dvou generací