kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela, Stöckelová, Tereza. 2009. „Úvodem: Problematizace vědy a genderu.“ Pp. 12-36 in T. Stöckelová (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-003-2.

Cílem této kapitoly je představit základní metodologické přístupy výzkumu (studia vědy a technologií a genderová studia), metody výzkumu a základní parametry české transformace výzkumu a vědní politiky. Kapitola dále představuje výzkumné instituce, kde byl výzkum prováděn, a strukturu knihy.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociální politika
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku