kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2002. „Sociologické aspekty.“ Pp. 118-122 in Hana Fifková (ed.). Transsexualita: diagnostika a léčba. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0333-5.

V kapitole se autorka zabývá konstrukcí genderových rolí a genderových stereotypů v české společnosti a jejich dopadem na utváření identit TG, zejména na rozdíly mezi female-to-male a male-to-female vzhledem rigidní socializaci. Ukazuje, že koncept performativity genderu je stále velice problematický v případě transgenders a vztahu majoritní společnosti k nim právě v důsledku 'porušení' biologických očekávání.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
Sdílejte tuto stránku