kapitola v konferenčním sborníku
Linková, Marcela, Červinková, Alice. 2010. „Věda jako globální podnik. Je česká věda světová?“ Pp. 231-258 in Maříková, H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škodová (eds). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7419-025-4.

Věda významně ovlivňuje chápání světa a přetváří a utváří životní prostředí, přírodu i společnost, moderní věda se stala ústřední silou a hybatelem současných společností. Právě pro svoji důležitost je v současné době vědecká práce neustále hodnocena a srovnávána. Text rámuje provokativní otázka, zda je česká věda světová. Text si pohrává s významem pojmu světovost a věnuje se tomu, jak se ustavují hranice mezi vědou českou, evropskou a světovou. V textu argumentujeme, že průniky české, evropské a světové vědy jsou komplikované a komplexně utvářené materiálními, politickými, sociálními a ekonomickými podmínkami. První problematizace konceptu světovosti, která je v textu diskutována, se týká nestejné situace jednotlivých vědních oborů a specializací. Druhá se potom vztahuje k otázce epistemické autority tvůrců znalosti, k tomu, jak je znalost vnímána v rámci vědecké komunity.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku