kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2003. „Česká žena na trhu práce.“ Pp. 185-196 in Vodáková, A., Vodáková, O. (eds). Rod ženský. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-18-0.

Článek se zabývá genderovými nerovnostmi na trhu práce v České republice: platovými rozdíly ve mzdách mužů a žen, možnostmi kariérového vzestupu atd. Jsou zde zmíněny teorie diskriminace žen na trhu práce.

Sdílejte tuto stránku