kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2003. „Sociální partnerství muže a ženy v dnešním manželství a rodině - realita nebo fikce?“ Pp. 103-111 in Vodáková, A., Vodáková, O. (eds). Rod ženský. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-18-0.

Kapitola se zabývá rolemi muže a ženy uvnitř současné české rodiny, jejich posuny v čase, nerovnostmi v dělbě práce a dělbě povinností v soukromé sféře. Genderovou nerovnost v rodině pojednává ve vztahu k uzavřenému genderovému kontraktu v této sféře.

Sdílejte tuto stránku