jiná publikace
Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta. 2011. „Nestabilita partnerských soužití: rozpady kohabitací a rozvody manželství.“ Socioweb.

Článek se zaměřuje na rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím z hlediska jejich stability. Zkoumáme vliv různých socio-demografických faktorů na stabilitu manželství. V článku vycházíme z kvantitativních dat z výzkumu "Životní dráhy 2010", k nimž přistupujeme s pomocí metod analýzy historie událostí.

 

Sdílejte tuto stránku