jiná publikace
Čermáková, Marie, Maříková, Hana, Tuček, Milan

Role mužů a žen v rodině a společnosti I, II