popularizační článek
Křížková, Alena, Maříková, Hana

Vítání knihy Pracovní dráhy žen v České republice