popularizační článek
Maříková, Hana

Postavení žen na trhu práce