jiná publikace
Formánková, Lenka

Posílení postavení žen v rozvojovém světě: panelová diskuse

Formánková, Lenka. 2008. „Posílení postavení žen v rozvojovém světě: panelová diskuse.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum.

Cílem debaty bylo zamyslet se nad příčinami spojenými s nerovným postavením žen v rozvojovém světě a diskutovat o možných východiscích a řešeních.