kapitola v knize / monografii
Uhde, Zuzana. 2012. „K významu interkulturního dialogu pro práva žen.“ Pp. 145–155 in Svoboda, J., Štěch, O. (eds). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-384-1.

Autorka ve svém příspěvku k diskusi o interkulturním dialogu přistupuje k problému z feministické pozice. Práva žen jsou v současné době jedním z hlavních bodů sporů mezi obhájci a odpůrci interkulturního dialogu, podobně jako tomu bylo v diskusi o multikulturalismu. Autorka se nejprve vyrovnává s jednotlivými proudy feministické teorie a rozvíjí přístup feministické kritické teorie, která zohledňuje jak politické a kulturní, tak ekonomické a sociální faktory. Autorka dále rozebírá vztah mezi globálními nerovnostmi a marginalizací žen a ukazuje, jakým způsobem tyto nespravedlnosti v globálním rámci omezují možnosti intrakulturního dialogu a prosazení bojů žen za uznání v kontextu jejich lokální kultury. Posílení postavení žen v jejich kultuře je zde současně východiskem pro začlenění a reprezentaci jejich pohledu v rámci širšího interkulturního dialogu. Autorka proto uzavírá, že interkulturní dialog v jeho náročnější podobě v současných podmínkách vyžaduje dosažení konsensu o základech globální sociální spravedlnosti, které by následně umožnily proměnu mocenských globálních vztahů.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
globalizace
sociologie práva
Sdílejte tuto stránku