odborná kniha / monografie
Young, Iris Marion, Uhde, Zuzana (ed.). 2010. Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia. 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.

Předkládaná kniha je výběrem reprezentativních prací profesorky Iris Marion Young z poslední doby. I. M. Young se v nich zabývá pojetím politického sebeurčení v globálním kontextu a sociálními a genderovými strukturálními nespravedlnostmi. Kniha je uvedena kapitolou editorky.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
globalizace
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku