kapitola v konferenčním sborníku
Uhde, Zuzana. 2007. „Sexuální obtěžování jako překážka rovných příležitostí žen a mužů.“ Pp. 92–110 in L., Heczková. Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova. ISBN 978-80-903086-6-4.

Sexuální obtěžování představuje jeden ze zásadních faktorů způsobujících genderové nerovnosti na trhu práce, který je komplexně propojen s dalšími sociálními a politickými mechanismy ovládajícími sféru práce, a proto přímo působí na možnosti prosazování rovných příležitostí mužů a žen. V článku se autorka zaměřuje na kritickou analýzu fenoménu sexuálního obtěžovánív širším rámci institucionalizovaných kulturních hodnotových vzorců, které ženám znemožňují rovnoprávně participovat na životě společnosti. S odkazem na empirický výzkum realizovaný oddělením Gender & sociologie AV ČR, který v České republice zmapoval výskyt sexuálního obtěžování a přístup jednotlivých aktérů zaměstnaneckých vztahů k tomuto jevu, poukazuje na jeho příčiny související zejména se stereotypními schématy vnímání a hodnocení.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sexualita
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku