popularizační článek
Uhde, Zuzana, Víznerová, Hana

Nadnárodní souvislosti práce žen v České republice