recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2012. „Sociální konflikty a kritická teorie sociálního uznání.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 13 (2): 106–109. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí knihy věnované jednomu z hlavních autorů třetí generace kritické teorie společnosti. Axel Honneth svou konfliktualisticky založenou interpretací společenského vývoje od zneuznání přes boje o uznání k uznání určil další paradigmatický obrat uvnitř kritické teorie.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
sociální nerovnosti
sociologická data
Sdílejte tuto stránku