recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2009. „Antagonismus neoliberalismu a sociální spravedlnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 10 (1): 50-53. ISSN 1213-0028.

Článek je odbornou recenzí knihy Marka Hrubce a kolektivu autorů Sociální kritika v éře globalizace. Jednotliví autoři a autorky se v ní zabývají kritickými analýzami současného stavu a rovněž navrhují řešení sociálních konfliktů a ekonomických nespravedlností. V českém kontextu je tato kniha významná také z toho důvodu, že uvedením feministických autorek v kontextu kritických globálních studií vnáší tuto perspektivu do oblasti, v níž bývá u nás až na výjimky přehlížena. Vzhledem k tomu, že ženy představují většinu globálních chudých, kritická globální studia poskytují důležitý vhled do současné dynamiky genderových nerovností v transnacionálním kontextu.

 

Sdílejte tuto stránku