recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2008. „Paradoxy kapitalistické modernizace z feministické perspektivy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 9 (1): 49–52. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí sborníku vydaného kolektivem autorů Ústavu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem, který se pod vedením Axela Honnetha zaměřuje na teorii paradoxů kapitalistické modernizace.

 

Sdílejte tuto stránku