recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2006. „Feminismus je tady a je náš aneb marginalizované(í) spojte se!“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 7 (2): 69-71. ISSN 1213-0028.

Příspěvek je recenzí knihy Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, ve které kolektiv autorek a autorů mapuje vývoj prožensky orientovaného aktivismu v České republice po roce 1989.

 

Sdílejte tuto stránku