recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2005. „Diskuse o vztahu přerozdělování a uznání.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 6 (1): 43-45. ISSN 1213-0028.

Recenze knihy dvou významných osobností kritické teorie Nancy Fraser a Axela Honnetha představuje ve vzájemném srovnání jejich odlišná pojetí teorie spravedlnosti. Zatímco Fraser navrhuje dvoudimentionální teorii spravedlnosti, která by propojila teorie distributivní spravedlnosti a teorie uznání, Honneth nabízí alternativní pojetí spravedlnosti, ve kterém boje v oblasti přerozdělovánípojímá jako jeden z druhů bojů za uznání.

 

Sdílejte tuto stránku