kapitola v knize / monografii
Barša, Pavel, Slačálek, Ondřej, Stöckelová, Tereza. 2010. „Od roztržky ke sporu.“ Pp. 195-212 in V., Bělohradský. Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus. ISBN 978-80-902831-6-9.

Kapitola přináší rozšíření a nuancování pojmu depolitizace, vymezeného již v samotném názvu – Od roztržky ke sporu. První pojem je spjat s barthesovským zpochybňováním dosavadních samozřejmostí a daností, které následně vede k iniciování sporu; tento druhý aspekt depolitizace lze označit za schmittovský a spočívá v uznání politické, tj. nerozhodnutelné povahy sporu a v přistoupení na ko¬existence legitimních nepřátel. V tomto duchu jsou autoři skeptičtí k pojmu kritiky, pokud se má opírat o nějaký ideální stav, a hlásí se spíše ke strategiím subverze. V hlavní části svého textu pak nabízejí typologii různých forem depolitizace, která může sloužit jako vodítko pro systematičtější uchopení poněkud rozptýlených hlavních motivů knihy.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku