popularizační článek
Prokop, D., Stöckelová, Tereza

Nejistotu musíme sdílet společně (rozhovor)