popularizační článek
Stöckelová, Tereza

Trhy jsou tvorové, co mají sentimenty