Stáhnout PDF (377.654375 MB)
recenzovaný článek
Loquenz, Jan, Šimon, Martin

Amenitní migrace

Loquenz, Jan, Šimon, Martin. 2013. „Amenitní migrace.“ Geografické rozhledy (2): 26-17. ISSN 1210-3004.

Cílem článku je představit čtenářům amenitní migraci jako nový trend ve stěhování obyvatelstva. Výzkum amenitní migrace ilustruje důležitost hodnotových orientací a osobních preferencí migrantů pro jejich stěhování. Ukazuje ty případy, kdy migrace není motivována ekonomicky, ale spíše snahou o „lepší život“ v kvalitnějším prostředí. Základní charakteristiky amenitní migrace, jejích příčin a důsledků jsou doplněny stručným popisem amenitní migrace v Česku na příkladu regionu Prachaticka.

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
migrace a mobilita
regiony
spotřeba